درخواست مشاوره تلفنی

درخواست مشاوره تلفنی

به منظور ارائه مشاوره تخصصی در حوزه آموزش های علوم مالی اعم از حسابداری، مدیریت مالی، مهندسی مالی، حسابرسی و بورس، در اسرع وقت کارشناسان دپارتمان علوم مالی مجتمع فنی تهران با شما تماس خواهند گرفت